BBQ GRIL UPPSTÄTTNING

Introduction
Grilluppsättning inklusive kolgrill, kol, antändningsvätska och tändstickor. * Ej tillgängligt i Spanien och Kroatien.
Full description

En av de fantastiska sakerna med husbil är att fman kan örbereda maten utomhus. Grilluppsättning inklusive kolgrill, kol, antändningsvätska och tändstickor.

*Detta alternativ är inte tillgängligt i Spanien eller Kroatien på grund av lokal lagstiftning. BBQ-set kommer att ersättas med en annan produkt.

Hidden
Off