TC PLUS SJÄLVRISKANDEL

Introduction
Sänk självrisken. Minska dina kostnader om något händer med TC Plus.
Full description

Detta alternativ minskar det belopp du behöver återbetala (självrisk) med i händelse av en olycka. Om du har mer än en skada, är du ansvarig för alla skador separat. Självriskandelen är landsspecifik och kan variera från destination till destination. 

TC PLUS SJÄLVRISKANDELAR:

 • Bulgarien 1200 EUR
 • Norge 12000 NOK
 • Sverige 14000 SEK
 • Finland 1200 EUR
 • Estland 1200 EUR
 • Spanien Madrid 1200 EUR
 • Spanien Barcelona 1200 EUR
 • Spanien Malaga 1000 EUR
 • Lettland 1200 EUR
 • Island 1200 EUR
 • Chester 1000GBP
 • Glasgow/Edinburgh 1000GBP
 • Ryssland 1200 EUR
 • Kroatien 1200 EUR

Minsta reduseringsperiod är 7 dagar eller motsvarande monetär betalning.

Vindrutan eller däcken inte täcks av denna försäkring.

Hidden
Off