TC TOTAL AVDRAGSGILL

Introduction
Elimenera självrisken med TC TOTAL. Ta bort dina kostnader vid skada om något händer med bilen.
Full description

Detta alternativ eliminera det belopp du behöver återbetala (självrisk) med i händelse av en olycka. Om du har mer än en skada, är du ansvarig för alla skador separat. Ytterligare skador kommer att appliceras med TC Premium självriskskatt.

Minsta reduseringsperiod är 10 dagar eller motsvarande monetär betalning.

Vindrutan eller däcken inte täcks av denna försäkring.
 

Hidden
Off