INVENTER I BILEN

Introduction
Konverterar 12V till 230V. Med en inverter kan du använda mobiltelefoner och bärbara laddare även om ditt fordon inte är anslutet till elnätet.
Hidden
Off